• 884-080-881

Polityka prywatności sklepu mietusimport

Zakupy na stronie mientusimport mogą wykonywać jedynie klienci biznesowi, firmy.Złożenie zamówienia wymaga założenia konta firmowego.Dane te są wymagane do realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz wysyłki zamówionego towaru.Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych o nowych produktach, akcjach promocyjnych Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących w formie newslettera

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymin zmianami .)

Warunkiem realizacji zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu internetowego.Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Klienta są dobrowolne, jednak nie udzielenie zgody w powyższym zakresie oraz niepodanie danych osobowych uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia Klienta w naszym sklepie internetowym.

Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez Sprzedawcę jego danych osobowych innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, w celu realizacji zamówienia. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ sytemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań Klientów na stronie internetowej Sklepu, zbierania danych demograficznych, personalizacji zawartości Sklepu. Dane uzyskane na podstawie bezpośredniego kontaktu Klienta ze Sprzedawcą są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i udzielenia odpowiedzi na przesłane przez niego pytanie.

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera następuje na skutek wyrażenie zgody przez Klienta i polega na zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu przy wypełnianiu opcji dodatkowych lub na skutek dobrowolnego podania adresu email w polu "Zapisz się do newslettera" na stronie Sklepu. Nie wybranie opcji zapisu lub odrzucenie otrzymywania newslettera jest traktowane jako brak zgody na jego otrzymywanie przez Klienta i jest opcją domyślną.W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie biuletynu z informacją o nowych produktach lub promocjach uzyskane w powyższy sposób dane dodawane są do listy mailingowej Sklepu.

Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu email Klienta podmiotom trzecim.Prawidłowy adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać klientom za ich zgodą informacje o wysyłce zamówionych rzeczy, potwierdzenie zamówienia, informacje handlowe o nowościach, promocjach oraz reklamach podmiotów współpracujących. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Sklepu poprzez wysłanie maila pod adres : biuro@mietusimport.pl z prośbą o usunięcie subskrypcji newslettera z bazy danych Sklepu. Sprzedawca podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, tak aby zapobiec dostępowi podmiotów nieuprawnionych do danych osobowych Klienta powierzonych Sklepowi. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami .)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźniejszymi zmianami. ) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi.

Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.Wszystkie te czynnosci może wykonać osobiście na założonym przez siebie koncie w sklepie mietusimport. Administratorem danych osobowych Klientów jest sklep internetowy, działający na bezpieczym połączeniu SSL pod adresem : https://www.mietusimport.pl – admistrator : admin@webten.eu.W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem.

Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z serwisu internetowego Sklepu w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe (tzw. "cookies" ). Instalacja tych plików jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług przez Sklep w przypadku korzystania z koszyka na zakupy. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu sklepu internetowyego mietusimport. Pliki cookies nie pozwalają nam na identyfikację Klienta, przetwarzanie bądź przechowywanie danych osobowych Klienta.Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu i klient będzie na bieżąco informowany o wprowadzonych zmianach.

link do aukcji mietusimport na allegro

Wszystkie prawa zastrzeżone - ©MIETUSIMPORT 2005-2021 - www.mietusimport.pl - Administrator serwisu : admin@maroxe.pl

Projekt i wykonanie MAROXE ( webmaster@maroxe.pl )